#39 – Parul Sharma


Parul Sharma är människorättsjurist och hållbarhetsexpert. Sedan augusti 2019 är hon chef för Greenpeace i Sverige.

Vi pratar om hennes bok ”Produktionskedjan – Ditt ansvar för människan och miljön” som handlar om hållbarhetsansvar på företag köper produkter eller råvaror från länder med höga hållbarhetsrisker.

Parul berättar både om sina erfarenheter från besök i fabriker utomlands men även om nuläget i Sverige. Vi kommer även in på ”hur” företag kan arbeta med frågorna praktiskt i det dagliga samt om det går att friskriva sig från ansvar (ledtråd: det går inte).

Ett riktigt kanonavsnitt som i hög grad är aktuellt för alla som på riktigt vill vara med och bidra till en bättre värld.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

#38 – Helena Tronner & Per Wallentin

Helena Tronner (VD Knowit Transformation Management) och Per Wallentin (VD och koncernchef Knowit) gästar podden för ett avsnitt med fokus på förändringsledning.

Knowit har på fem år gått från att ligga på Allbrights röda lista, som handlar om jämställdhet, till att 2018 placera sig på andra plats när samma stiftelse rankade Sveriges mest jämställda börsbolag.

Helena och Per vet både hur man genomför en lyckad förändringsresa och vad det innebär att aktivt arbeta med jämställdhet.

Vi pratar om vad som är viktigt när man arbetar med förändringsledning, vad som menas med ”förändra av rätt anledning”, fördomar som Helena och Per stött på i sitt arbete, om ”jämställdhetsfrågan kommer lösas av sig själv” och mycket mer!

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

#37 – Per Bolund

Per Bolund har erfarenhet från såväl kommunalpolitik, riksdag och regering. Sedan 21 januari 2019 är han Sveriges bostadsminister och kanske den person som oftast omnämns i samhällsbyggnadsdebatten.

Vi pratar om vad det står i hans uppdragsbeskrivning och vilka verktyg han har att tillgå. Per berättar vidare om vilken han anser vara den största utmaningen med dagens bostadsmarknad, vilka åtgärder han har valt att prioritera samt om det går att se några effekter av dessa.

Även om det är ett relativt kort avsnitt hinner vi även med både lite omvärldsbevakning och framtidsspaning!

Missa inte detta! Finns där poddar finns samt via länkarna nedan:

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

#36 – Björn Sax Kaijser


Björn Sax Kaijser är utbildad civilingenjör med inriktning mot stads- och trafikplanering.

Han började tidigt engagera sig i cykelplaneringsfrågor och 2016 blev han utnämnd till Region Stockholms första cykelsamordnare.

Vi pratar om rollen som cykelsamordnare, regionens målsättning och nuläge, utveckling, utmaningar, hur andelen cykelresenärer ska öka från 5% till 20% fram till 2030, samarbeten mellan kommuner och mycket mer.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

#35 – Maria Lidström

Maria Lidström är stadsutvecklingschef på Humlegården Fastigheter. Hennes passion för teknik och människor samt att förena de båda ledde in henne i samhällsbyggnadsbranschen och hon har erfarenhet från både entreprenad- och beställarsidan.

I avsnittet pratar vi bl.a. om:
-Vilka faktorer som är viktiga i en stadsutvecklingsvision
-Hur man lyssnar in och tar tillvara på kompetens och tyckande hos intressenter
-Balansgången mellan ekonomi, krav och samhällsvärde
-Ansvar för stadsmiljön runtomkring området man ska utveckla

Och en hel del annat spännande!

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

#34 – Thomas Perslund

Thomas Perslund har ett imponerande CV med erfarenhet från många olika delar i samhällsbyggnadskedjan. Sedan mars 2019 är han VD för Lehto Group i Sverige och leder satsningen med att etablera ett av Finlands största bostadsbolag på den svenska marknaden.

Med en kombination av fasta priser, korta byggtider, standardiserade designlösningar och egna fabriker vill Lehto Group vara branschens mest eftertraktade samarbetspartner – och i förlängningen även vara med och förändra den svenska bostadsmarknaden.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!

#33 – Anders Wimmerstedt

Anders Wimmerstedt har en bakgrund med över 35 år i olika roller på JM.
Idag är han produktionsdirektör och medlem i JMs koncernledning.

JM är för många synonymt med två saker: hög kundnöjdhet och standardiserade arbetsmetoder.
Kundnöjdheten både bekräftas och förklaras i de årliga NKI-mätningarna. Men vad innebär egentligen JMs strukturerade arbetssätt?

I avsnittet pratar vi om JM:s arbetssätt, hur det gick till när det infördes, hur stor del av processen som idag är standardiserad, lärdomar under förändringsresan, vad förändringen har bidragit till och mycket mer!

Avsnittet hittar ni via länkarna nedan:

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!

#32 – Helena Dalhamn

Helena Dalhamn har en bakgrund på Stockholms Stad, Göteborgs Stad samt sedan 2006 i olika roller på Svefa.
Sedan 2015 är hon affärsområdeschef för Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling – ett affärsområde som arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, privata exploatörer och fastighetsägare.

Vi pratar om hur man man skapar samhällsnytta. Hur går planprocessen till, är det samma förutsättningar i hela landet, hur ser samarbetet ut mellan kommun och byggaktör, hur skulle arbetet kunna effektiviseras och mycket mer!

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!

#31 – Lars Pellmark


Lars Pellmark är ansvarig för installationer och energiteknik på Skandia Fastigheter.

Med över 20 år i olika roller på Statens fastighetsverk följt av över 10 år på Skandia Fastigheter har Lars en bred kompetens inom installationer och energiteknik. Han har även på nära håll följt 30 år av utveckling inom området.

Vi går igenom olika installationsdiscipliner och pratar om dåtid, nutid och framtid. Vi resonerar även kring hur arbetssättet i branschen har förändrats och hur detta syns i vår vardag.
Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!

#30 – Stefan Lindbäck


Stefan Lindbäck är utbildad civilingenjör inom Väg och Vatten och har arbetat inom Lindbäcks sedan 1988.
Lindbäcks är idag ett företag som för många är synonymt med industriellt producerade flerbostadshus i trä och Stefan Lindbäck är sedan 2011 VD för Lindbäcks Bygg.

Vi träffades för ett samtal om innovation, produktivitet, industrialisering, fabrikstillverkning, flaskhalsar i systemet och mycket mer!

MISSA INTE!

Avsnittet hittar ni genom att klicka på någon av länkarna nedan:

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Vill ni ta del av filmklipp och kommande gäster? Besök poddens sidor på Instagram och Linkedin. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access!