Om Hela kedjan

Podden för dig som vill höra om det senaste, viktigaste och mest spännande inom samhällsbyggnad! Vi pratar om bygg, fastigheter, anläggning, infrastruktur, stadsutveckling, projekt, arkitektur, politik, ekonomi, ledarskap, digitalisering, hållbarhet och en hel del andra spännande områden som tillsammans, likt länkar i en kedja, ska bilda en helhet i samhällsbyggandet! Podden är oberoende och drivs av Nima Assadi!

Första avsnittet publicerades i november 2018 och sedan dess har podden vuxit till att idag vara den största med fokus på samhällsbyggnad. Förutom mängden lyssnare finns även de allra flesta roller inom samhällsbyggandet representerade i lyssnarskaran. Platschef, yrkesarbetare, arbetsledare, student, chefer på olika nivåer samt specialister med fokus på miljö, hållbarhet, utveckling, kvalitet, ekonomi, arbetsrätt, personal, kommunikation, marknad, konstruktion, klimat, m.m. för att nämna några.

Hela kedjan är av många ansedd som den bästa podden inom samhällsbyggnad och bland tidigare gäster finns ministrar, koncernchefer, forskare, entreprenörer, experter, politiker, direktörer, m.fl.

Kort om Nima Assadi

Jag är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad med examen från KTH. Sedan 2019 arbetar jag som konsult inom samhällsbyggnad och verksamhetsutveckling. För närvarande har jag, förutom podden, två huvudsakliga fokus: Som projektutvecklare driver jag byggprojekt från bygglovsansökan till inflyttning. Som verksamhetsutvecklare är jag engagerad i utvecklingsfrågor både på projekt- och central nivå, exempelvis identifiering och mätning av viktiga ledande nyckeltal samt produktivitets- och digitaliseringsmöjligheter.

Samhällsbyggnad består av en mängd olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Min styrka är att förstå hur dessa delar påverkar varandra och hitta möjligheter till utveckling.