Avsnitt

#128 – Byggmarknaden: Kvartal 3, 2023


Det verkar inte inte bara vara dagarna i november som är mörka. Lyssnar man på olika branschföreträdare för byggbranschen så är mörker en bra beskrivning av vardagen även där. Men är det hela sanningen? Tillsammans med Anders Siljevall som är reporter på tidningen Byggindustrin går vi igenom kvartalsrapporter, VD-ord och andra nyheter för att skapa oss en bild av branschläget hösten 2023 samt signaler om den närmaste perioden framåt.

#127 – Peter Esaiasson


Ni har säkert hört det på nyheterna. Segregationen ökar i våra bostadsområden och städer och trots att medvetenheten kring detta sedan en tid tillbaka har ökat så har problemen inte minskat.
I detbatten hörs en del förslag på åtgärder men är de rätt? Och är det tillräckligt?
Peter Esaiasson är forskare vid Göteborgs Universitet och är väl insatt i ämnet.

Lyssna via Itunes Podcaster, Spotify eller annan valfri poddapp. Funkar även via länken nedan!

#126 – Elisabet Elfström


Det offentliga rummet är en otroligt viktig del i samhällsplaneringen. De kanske vanligaste delarna: gator, torg och parker är ytor som allmänheten äger gemensamt och som uppfyller viktiga syften. Och syftena är flera, men hur har dessa förändrats över tid och hur ser det ut framåt? Tänker vi annorlunda när vi planerar idag och i så fall hur?
Elisabet Elfström är stadsträdgårdsmätare i Stockholms stad och har i och med det en övergripande roll i hur Stockholm utformas.

Lyssna via Itunes Podcaster, Spotify eller annan valfri poddapp. Funkar även via länken nedan!

#125 – Thomas Erséus


Hösten 2023 ser den ekonomiska vardagen i samhällsbyggnadssektorn inte alls ut på samma sätt som den gjorde för två år sedan. Inte klimatvardagen heller för den delen. Nya förutsättningar råder och det finns en förväntan på olika fastighetsbolag att ta på sig ledartröjan för att visa vägen. Byggandet ska hållas igång trots tuff ekonomi samtidigt som klimatavtrycket ska vara så lågt som möjligt.
Thomas Erséus är VD för AMF Fastigheter och i detta avsnitt får vi höra mer om deras nuläge och planerna framåt.

Lyssna via Itunes Podcaster, Spotify eller annan valfri poddapp. Funkar även via länken nedan!

#124 – Magnus Persson


”Vi har ingen byggkris. Det finns stora behov av att bygga samhället. Det finns ett underliggande behov av bostäder, att ställa om till klimatneutralitet, att bygga ut Sveriges infrastruktur och av samhällsfastigheter”. Och detta samtidigt som ”det absolut största är klimatomställningen”.

Citaten är från Magnus Persson som sedan januari 2023 är VD för Skanska i Sverige.
Ett bolag som givet sin storlek (och historik) har möjlighet att i ledande position vara med och påverka hela samhällsbyggnadssektorns riktning.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Spotify