#127 – Peter Esaiasson


Ni har säkert hört det på nyheterna. Segregationen ökar i våra bostadsområden och städer och trots att medvetenheten kring detta sedan en tid tillbaka har ökat så har problemen inte minskat.
I detbatten hörs en del förslag på åtgärder men är de rätt? Och är det tillräckligt?
Peter Esaiasson är forskare vid Göteborgs Universitet och är väl insatt i ämnet.

Lyssna via Itunes Podcaster, Spotify eller annan valfri poddapp. Funkar även via länken nedan!