#128 – Byggmarknaden: Kvartal 3, 2023


Det verkar inte inte bara vara dagarna i november som är mörka. Lyssnar man på olika branschföreträdare för byggbranschen så är mörker en bra beskrivning av vardagen även där. Men är det hela sanningen? Tillsammans med Anders Siljevall som är reporter på tidningen Byggindustrin går vi igenom kvartalsrapporter, VD-ord och andra nyheter för att skapa oss en bild av branschläget hösten 2023 samt signaler om den närmaste perioden framåt.