#137 – Karin Comstedt Webb

Att cement är en avgörande komponent i betong och därmed en väldigt viktig faktor i bygg- och anläggningsbranschen är det nog få personer som kan vifta bort. Samtidigt uppstår stora koldioxid utsläpp i samband med produktionen och om branschen ska minska sina utsläpp till noll så finns det en hel del att göra. Karin Comstedt Webb är vice VD på Heidelberg Materials i Sverige och i det här avsnittet pratar vi om materialförsörjning, hållbarhet, gamechangers och lite till.

#136 – Tommy Lenberg

Att vara med från första ritstreck till att förvalta en byggnad i över 100 år. För några kanske det låter som en dröm men samtidigt är det en rätt bra beskrivning av vardagen för flertalet byggherrar i Sverige. Här finns mycket intressant att prata om och det var just vad jag fick göra med Tommy Lenberg som är VD för Byggherrarna.