#126 – Elisabet Elfström


Det offentliga rummet är en otroligt viktig del i samhällsplaneringen. De kanske vanligaste delarna: gator, torg och parker är ytor som allmänheten äger gemensamt och som uppfyller viktiga syften. Och syftena är flera, men hur har dessa förändrats över tid och hur ser det ut framåt? Tänker vi annorlunda när vi planerar idag och i så fall hur?
Elisabet Elfström är stadsträdgårdsmätare i Stockholms stad och har i och med det en övergripande roll i hur Stockholm utformas.

Lyssna via Itunes Podcaster, Spotify eller annan valfri poddapp. Funkar även via länken nedan!