Avsnitt

#138 – Digital Tvilling

De allra flesta har någon gång hört talas om ”Digital tvilling” men har alla fått samma beskrivning? Och ska det vara så att det kan finnas olika beskrivningar har det någonstans blivit fel? Jenny Carlstedt är projektledare på RISE och i det här avsnittet pratar vi om vad en digital tvilling är, hur det kan förändra samhällsbyggandet och hur ny teknik kan hjälpa till i utvecklingen.