#10 – Martin Sköld

Martin Sköld är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning har till stor del fokuserat på innovations- och verksamhetsstyrningsfrågor; hur kan man få verksamheter att fungera bättre, effektivare och smartare?

Han är även författare till boken ”Dubbelt effektiv” som är en vägledning till hur man skapar höga volymer av kundanpassade varor eller tjänster till låga kostnader, samtidigt som intäkterna skjuter i höjden.

Vi pratar om vad som menas med att vara dubbelt effektiv, processtyrt kontra projektstyrt, mätetal och vad som är viktigt att tänka på om man vill driva sin verksamhet mot dubbel effektivitet.

Avsnittet hittar ni där poddar finns. Sök på ”Hela kedjan”. Eller så använder ni er av länken nedan!

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify