#57 – Martin Erlandsson


Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet hjälper oss navigera bland begrepp såsom klimatdeklaration, klimatkompensation, miljöcertifiering, m.fl.
Vi kommer även in på vad en livscykelanalys innebär och hur den är uppbyggd.
Gör man likadant runt om i Sverige och i världen? Hur kommer man fram till rätt indata? Vilken påverkan kan detta få på byggmetoder, material och koldioxidutsläpp?

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Följ oss på FACEBOOKINSTAGRAM och LINKEDIN!