#116 – Ulrika Dolietis


Att det absolut viktigaste på en byggarbetsplats är att alla, efter arbetsdagen, ska komma hem oskadda tror jag nog att alla som lyssnar på den här podden håller med om.

Men trots detta så fortsätter antalet arbetsolyckor inom byggindustrin att öka och under 2021 så stod bygg- och anläggning för en femtedel av alla arbetsplatsrelaterade dödsolyckor i Sverige.

Ulrika Dolietis är VD på Håll Nollan som är en medlemsorganisation och som består av ett 100-tal medlemsföretag. De har som mål att antalet olyckor på bygg- och anläggningsarbetsplatser ska vara noll.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Spotify