#137 – Karin Comstedt Webb

Att cement är en avgörande komponent i betong och därmed en väldigt viktig faktor i bygg- och anläggningsbranschen är det nog få personer som kan vifta bort. Samtidigt uppstår stora koldioxid utsläpp i samband med produktionen och om branschen ska minska sina utsläpp till noll så finns det en hel del att göra. Karin Comstedt Webb är vice VD på Heidelberg Materials i Sverige och i det här avsnittet pratar vi om materialförsörjning, hållbarhet, gamechangers och lite till.