#106 – Cecilia Hermansson


Att dagens ekonomiska situation i hög grad har påverkat marknadsläget i samhällsbyggnadsbranschen är det nog få personer som säger emot. En del fastighetsbolag har svårt att refinansiera sina verksamheter, ännu fler har pausat de projekt som går att pausa och byggföretag kämpar å ena sidan för att hantera de konsekvenser som uppstår vid inställda projekt samt att faktiskt kunna färdigställa de projekt som är igång trots utmaningar med skenande materialpriser.

Allt det här samtidigt som vi är i ett kritiskt läge med att ställa om hela branschen för att kunna nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Cecilia Hermansson har tidigare varit chefsekonom vid Swedbank och ledamot i det Finanspolitiska rådet. Idag är hon forskare i finansiell ekonomi på KTH och ordförande i Klimatpolitiska rådet. Vi pratar om dagens fastighetsmarknad, vad vi kan förvänta oss framåt och givetvis hela samhällsbyggnadsbranschens utmaning med att minska sin klimatpåverkan.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Spotify

#101 – Robert Boije


För två veckor sedan meddelade Sveriges Riksbank att styrräntan i Sverige skulle höjas med en procentenhet till 1,75%.
Höjningen är visserligen historiskt stor men att det redan vid nivån 1,75% pratas om kris i bostadsbranschen kanske överraskar en del. Är bostadsmarknaden så känslig? Eller är det en rädsla för vad som kan komma härnäst som gör att det redan pratas om kris?
Robert Boije har en bakgrund på Riksbanken, Finansinspektion och Finansdepartementet och idag är hans chefsekonom på SBAB. Han hjälper oss förstå det som händer och hur olika delar hänger ihop.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Spotify