#107 – Ida Karlsson

Senast år 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. Det har fastslagits av regeringen i 2017 års klimatlag. Att nå den högt ställda målsättningen kommer att kräva omfattande systemförändringar i hela samhället.

Ida Karlsson är doktorand på Chalmers Tekniska Högskola och arbetar med att ta fram transformativa utvecklingsvägar för försörjningskedjorna för byggnader och transportinfrastruktur i Sverige inom det storskaliga forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Spotify