#110 – Malin Klintborg

Att potentialen i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen är enorm är det nog många som skriver under på. Och minst lika många vill nog lägga till att det är otroligt viktigt att det blir rätt.
Teknik ska kombineras med juridik och arbetssätt. Många kommer behöva involveras och ännu fler kommer att påverkas.

Vinsterna är många: ökad hållbarhet, rättssäkerhet, tillgänglighet, effektivitet och givetvis det som det ofta pratas om, nämligen minskade kostnader.

Malin Klintborg leder Lantmäteriets arbete inom projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess. Projektet har sin grund i flera olika regeringsuppdrag kopplade till Regeringens mål att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Sidenote: Malin Klintborg är Årets samhällsbyggare 2022! Priset delas varje år ut av föreningen Samhällsbyggarna.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Spotify