#114 – Olof Johansson


Digitaliseringen av transportsystemet bidrar med hållbara och kostnadseffektiva lösningar samt ger nya möjligheter att öka tillgängligheten för medborgare och näringsliv i hela landet.
Detta kan man läsa på Trafikverkets hemsida och det är, i alla fall för mig, väldigt lätt att ryckas med i och själv fundera kring vilka nya funktioner som kan vara på gång, vad detta kommer att innebära och hur transportsystemet kan komma att förändras till följd av detta.
Olof Johansson är Programchef för Digitaliseringen av transportsystemet på Trafikverket och i dagens avsnitt får vi svar på en massa frågor kring vad som är på gång!

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Spotify

#110 – Malin Klintborg

Att potentialen i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen är enorm är det nog många som skriver under på. Och minst lika många vill nog lägga till att det är otroligt viktigt att det blir rätt.
Teknik ska kombineras med juridik och arbetssätt. Många kommer behöva involveras och ännu fler kommer att påverkas.

Vinsterna är många: ökad hållbarhet, rättssäkerhet, tillgänglighet, effektivitet och givetvis det som det ofta pratas om, nämligen minskade kostnader.

Malin Klintborg leder Lantmäteriets arbete inom projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess. Projektet har sin grund i flera olika regeringsuppdrag kopplade till Regeringens mål att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Sidenote: Malin Klintborg är Årets samhällsbyggare 2022! Priset delas varje år ut av föreningen Samhällsbyggarna.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Spotify

#104 – Terese Skärvagen


Att digitaliseringen är en viktig del av att möta morgondagens krav stämmer nog in på alla företag i samhällsbyggnadsbranschen. För att bli bättre måste vi våga tänka kring, samt skapa, processer och aktiviteter som inte finns idag – och kanske heller inte kan finnas idag men som samtidigt kommer vara oundvikliga inom några år. Ja, ni hör ju – det är inte bara att trycka på en knapp.
Sveriges Allmännytta insåg detta och valde att starta ett treårigt Digitaliseringsinitiativ.
Initiativet avslutades i augusti och i det här avsnittet pratar vi med projektchef Terese Skärvagen om hur det gick.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Spotify

#96 – Jimmy Bengtsson

Jimmy Bengtsson är VD och koncernchef för Veidekke, den femte i ordningen sedan bolaget grundades 1936. Han har varit verksam i byggbranschen under hela sin karriär och i olika roller inom Veidekke sedan 2013. Först som VD för dotterbolaget Arcona, följt av rollen som VD för Veidekke i Sverige och sedan 2019 ansvarig för hela Veidekkes verksamhet i Skandinavien.

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Följ oss på FACEBOOKINSTAGRAM, LINKEDIN och TWITTER

#64 – Beata Wickbom


Beata Wickbom är moderator, föreläsare och expert inom digitalisering, innovation och digital kommunikation. Hon har under större delen av sin karriär arbetat med att följa, förstå och förklara digitaliseringens möjligheter.

I detta avsnitt får vi höra henne på ett pedagogiskt sätt beskriva begrepp som algoritmer, machine learning och block chain. Vad betyder de, inom vilka områden används de idag och på vilket sätt kan de komma att förändra vårt framtida beteende?

Vi kommer även in på hur företag bör tänka om de vill hänga med i den digitala utvecklingen som vi har framför oss samt vad vi medarbetare i branschen kan göra om vi vill vara fortsatt relevanta om tio år!

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Acast
Klicka här för Spotify

Följ oss på FACEBOOKINSTAGRAM, LINKEDIN och TWITTER