#114 – Olof Johansson


Digitaliseringen av transportsystemet bidrar med hållbara och kostnadseffektiva lösningar samt ger nya möjligheter att öka tillgängligheten för medborgare och näringsliv i hela landet.
Detta kan man läsa på Trafikverkets hemsida och det är, i alla fall för mig, väldigt lätt att ryckas med i och själv fundera kring vilka nya funktioner som kan vara på gång, vad detta kommer att innebära och hur transportsystemet kan komma att förändras till följd av detta.
Olof Johansson är Programchef för Digitaliseringen av transportsystemet på Trafikverket och i dagens avsnitt får vi svar på en massa frågor kring vad som är på gång!

Klicka här för Itunes Podcaster
Klicka här för Spotify